Coaching chefer

Coach för chefsutveckling

13
4

Chefer har ett stort ansvar för att organisationen ska utvecklas och att dess medarbetare ska må bra. En förutsättning för att skapa god lönsamhet. Att både driva och leda organisationen går ofta bra men när det inte flyter på som vanligt kan chefsrollen kännas tung.

Vi på Samtalsrummet kan coacha dig i hur du på bästa sätt kan skapa och upprätthålla en god arbetsplats som främjar hälsan. Att du på tidigt stadium lär dig att se signaler av psykisk ohälsa och kan ge rätt stöd för att undanröja sjukskrivning och resursbortfall. Genom att du förstår och hanterar dina medarbetares reaktioner ökar trivseln och du blir tryggare. Du kan bättre leda dig själv och dem mot mål och framgång!

Det kan handla om

  • Det svåra samtalet
  • Kommunikationssvårigheter
  • Kriser
  • Medarbetare med psykisk ohälsa
  • Hantera kritik
  • Omedvetna processer