Samtalsterapi | Handledning

Ett par samtal kan göra stor skillnad

16
22

Alla går vi genom olika svårigheter under vår livstid. Några av oss klarar att få ordning på sin situation, men väldigt många drabbas av ett långt lidande som självklart påverkar prestationer och relationer på arbetsplatsen. Att ta sig ur detta på egen hand kan både ta tid och vara kostsamt. En betydligt snabbare och lönsammare väg tillbaka är att ta hjälp av Samtalsrummets gedigna kompetens och låta individen gå i samtalsterapi under begränsad tid.

Utifrån individens behov väljer vi en av följande samtalsformer:

  • Samtalsstöd
  • KBT -terapi
  • Coaching
  • Motiverande samtal
  • Kris & Krishantering
  • Konflikthantering

Handledning/ Grupputveckling

Glädje, glöd och gemenskap ger styrka och meningsfullhet.

Samtalsrummet inriktar sig på individer och grupper med psykosociala arbetsuppgifter eller som inom sitt arbetsfält behöver hantera mänskliga relationer.

Samtalsrummets handledning verkar för att stärka och utveckla arbetsgruppens profession, reflektera kring sitt uppdrag, bearbeta känslor och dilemman – och ge gruppen konkreta kunskaper och verktyg att arbeta med. Öka förståelsen för varandras olikheter och möjliggöra gruppens resurser skapar arbetsglädje och framgång.

Specialiserade inom KBT, kognitiv beteendeterapi, ger vi möjlighet för olika yrkeskategorier som arbetar med människor att tillsammans med kollegor granska och reflektera över yrkeserfarenheter i en ständigt pågående utvecklingsprocess.

Att känna tillhörighet med gruppen, dela värderingar och vara överens om vad som är viktigt och vad som bör göras ger kraft, mål och mening på jobbet.