KBT terapi

Förändra nuet – möt framtiden och få hjälp med psykisk ohälsa genom kognitiv terapi (KBT)

5
9

Det kan finnas många orsaker till att vi mår psykiskt dåligt och det kan vara svårt att på egen hand ta sig ur sin situation. Vi kan ha mycket omkring oss, både i privatlivet och på jobbet, som gör att vi bara ”rusar på”. Kanske händer någonting som vänder upp och ner på hela tillvaron?

Vi alla kan drabbas av olika stressymtom, oro, ångest och depression i varierande grad, någon gång i livet. Då kan det vara betydelsefullt att ta hjälp utifrån för att hantera psykisk ohälsa. Kanske prata med någon du har förtroende för och få redskap att hantera situationen på bästa sätt. När vi minskar våra symtom och mår bättre kan självförtroende och självkänsla ge oss ett ökat välbefinnande.

I Samtalsrummet hjälper vi dig hitta din väg till ett bättre läge genom olika former av samtal. Vi lyssnar på din situation och föreslår den form av samtalsterapi vi bedömer hjälper dig bäst utifrån dina behov och önskemål.

Det kan vara:

  • KBT- terapisamtal
  • Stödsamtal och handledning
  • Krishantering
  • Coachning
  • MI motiverade samtal
  • Livsstilsförändring
  • Relationssamtal/Parterapi

Stödsamtal

Stödsamtal i Samtalsrummet bidrar till att du får ökad medvetenhet om din potential och dina kvaliteter. Genom KBT identifierar vi inlärda beteendemönster och begränsade föreställningar om dig själv och livet. Det gör att du lär känna dig själv på ett djupare plan och får möjlighet att växa och utvecklas som människa.

Läs mer om stödsamtal »

Livsstilssamtal / MI

Nå insikt, utmana dig själv och lev livet fullt ut!
Samtalsrummet erbjuder livsstilssamtal och motiverande samtal (MI) till dig som vill ha hjälp att göra en förändring i din livsstil. Det kan handla om att du behöver ändra ditt leverne på grund av dåliga hälsovärden och har svårt att komma ur dina gamla mönster. Genom KBT hjälper vi dig att ta reda på de bästa sätt att hitta det som fungerar för dig.

Läs mer »

Förändra nuet – möt framtiden och få hjälp med psykisk ohälsa genom kognitiv terapi (KBT)