KBT psykoterapisamtal

Må bättre genom att bryta gamla mönster och tänka i nya banor

5
9

Samtalsrummet är specialiserade inom KBT, kognitiv beteendeterapi. En evidensbaserad metod, väl grundad och vetenskapligt beprövad. Utifrån kunskap och lång erfarenhet av terapisamtal (kbt) vet vi hur behandlingen fungerar och för vem den lämpar sig bäst.

Så går det till:

Kbt, kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att vi arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och därför leder till psykisk ohälsa.

Vi startar med 1-3 stycken bedömningssamtal för att ringa in ditt problem. Det görs genom en beteendeanalys som innebär att man kartlägger samspelet mellan klienten och dess omgivning.  Därefter kommer vi gemensamt fram till din målsättning med terapin. Genom samtalsterapi blir du medveten om dina mönster och får kunskap och verktyg att göra de förändringar du önskar. KBT innefattar både kognitiv terapi och beteendeterapi.

Vanliga orsaker kan vara:

  • Stress
  • Posttraumatisk stressyndrom PTSD
  • Generaliserad ångest/oro GAD
  • Panikångest
  • Depression
  • Fobi
  • Tvångstankar OCD
  • Sömnproblem
  • Låg självkänsla
  • Spelberoende
Må bättre genom att bryta gamla mönster och tänka i nya banor