Krishantering

Med lite hjälp kan en kris leda till personlig utveckling

bild från Pia krisamtal 2017
10

Livet kan helt plötsligt ta en ny vändning och att hamna i olika kriser är en helt normal del av livet. Ibland kan våra reaktioner bli så starka och krävande att man behöver professionell hjälp med krishantering under en begränsad tid för att komma ur situationen och hitta nya strategier. I Samtalsrummet hjälper vi dig hitta din väg och komma stärkt ur krisen genom kbt, kognitiv terapi.

Vanliga orsaker kan vara

  • Sjukdom
  • Ensamhet
  • Dödsfall
  • Olycka
  • Skilsmässa
  • Övergrepp
  • Våld
Med lite hjälp kan en kris leda till personlig utveckling