Stödsamtal

När ”ryck upp dig” inte räcker

Sr-2
Sr-2-2

Stödsamtal i Samtalsrummet bidrar till att du får ökad medvetenhet om din potential och dina kvaliteter. Genom KBT identifierar vi inlärda beteendemönster och begränsade föreställningar om dig själv och livet. Det gör att du lär känna dig själv på ett djupare plan och får möjlighet att växa och utvecklas som människa.

Vanliga orsaker kan vara:

  • Står inför olika dilemma
  • Hjälp att hantera svåra situationer
  • Mobbning
  • Känner sig annorlunda
  • Du behöver någon som lyssnar