Vad är leg. Psykoterapeut

11
10

Vad innebär Leg. psykoterapeut

För att få bedriva Psykoterapi måste man vara Legitimerad Psykoterapeut. Det är det grundläggande beviset för att yrkesutövaren har en godkänd kompetens och arbetar utifrån vetenskapligt beprövade metoder.  Socialstyrelsen utfärdar beviset efter avlagd examen och i samband med detta fastställer man patientsäkerheten då psykoterapeuter står under samhällets tillsyn.

Det finns få legitimerade psykoterapeuter med inriktning kognitiv beteendeterapi KBT. Enligt Socialstyrelsens statistik finns det totalt ca 6 500 legitimerade psykoterapeuter i Sverige och endast 5-10% av dessa har inriktning kognitiv beteendeterapi KBT.

Idag får vem som helst kalla sig KBT-coach, KBT-vägledare, diplomerad KBT- terapeut m.m. Många av dessa kan säkert göra ett bra arbeta utifrån sin kompetens. Viktigt att veta är att dessa kompetenser behöver inte arbeta med evidensbaserade behandlingsmetoder och står helt utanför samhällets skyddstillsyn. För att säkerställa den terapi man genomgår rekommenderas att söka legitimerade psykoterapeut. Hos oss på Samtalsrummet kan du känna dig trygg med vår specialistkunskap.

Hjärtligt välkomna.