Företagstjänster

Medarbetare som trivs och mår bra ger förutsättningar för maximal utveckling & lönsamhet för företaget

14
15

Företag som vill att människor ska växa, tjänar mer än de som vill att summan på sista raden ska växa.

Många företag har upptäckt fördelarna med att satsa på friskvård för anställda. En vältränad fysik påverkar både koncentration, prestation och sjukfrånvaro. Men hur är det med den psykiska hälsan? Bidrar ditt företag lika självklart till åtgärder för inre styrka, mental balans och stärkt självkänsla hos individen? Att alla i arbetsgruppen känner tillhörighet, är överens om vad som är viktigt och uppmuntrar varandra till styrka och meningsfullhet?

Psykisk ohälsa är vår snabbast växande orsak till dålig hälsa och ungefär 40% av svenskarna upplever detta i någon form idag. Vi i Samtalsrummet erfar att företag som satsar på bättre psykisk hälsa hos personalen, både slipper kostsam sjukfrånvaro och får en god och lönsam arbetsmiljö på köpet. Här presenterar vi våra professionella företagstjänster. Tänk på att det kan vara lika viktigt att skaffa en Personlig Samtalsterapeut (PS) som att skaffa en Personlig Tränare (PT)!

Samtalsterapi | Handledning

Utifrån individens behov väljer vi en av följande samtalsformer:

  • Samtalsstöd
  • KBT -terapi
  • Coaching
  • Motiverande samtal
  • Kris & Krishantering
  • Konflikthantering

Läs mer »

Föreläsningar

Föreläsningar för ökad motivation, hälsa och konkurrenskraft
Samtalsrummet utför inspirerande föreläsningar utifrån KBT kring livsstil, hälsa och hälsoutveckling. Nedan följer några förslag på olika teman.

Läs mer »

Medarbetare som trivs och mår bra ger förutsättningar för maximal utveckling & lönsamhet för företaget