Samtalsrummet bedriver en konsultverksamhet som inriktar sig på psykoterapi och hälsoutveckling. I huvudsak är Samtalsrummet till för att på bästa sätt arbeta med förändringsprocesser genom kognitiv beteendeterapi (kbt) och andra samtalsformer för individer och företag.

I din kontakt med Samtalsrummet blir du alltid bemött på ett professionellt sätt och med stor respekt. Som klient kan du vara säker och trygg i att få tillgång till den bästa hjälp och kunskap som finns, utifrån dina behov. Vi strävar alltid efter att vidareutvecklas och hålla oss nyfikna och uppdaterade på nyheter inom området.

Anlita en  högt kvalificerad och  erfaren Legitimerad  Psykoterapeut

För att få bedriva Psykoterapi måste man vara Legitimerad Psykoterapeut. Det är det grundläggande beviset för att yrkesutövaren har en godkänd kompetens och arbetar utifrån vetenskapligt beprövade metoder.  Socialstyrelsen utfärdar beviset efter avlagd examen och i samband med detta fastställer man patientsäkerheten då psykoterapeuter står under samhällets tillsyn.

Det finns få legitimerade psykoterapeuter med inriktning kognitiv beteendeterapi KBT. Enligt Socialstyrelsens statistik finns det totalt ca 6 500 legitimerade psykoterapeuter i Sverige och endast 5-10% av dessa har inriktning kognitiv beteendeterapi KBT.

Idag får vem som helst kalla sig KBT-coach, KBT-vägledare, diplomerad KBT- terapeut m.m. Många av dessa gör ett bra arbete. Viktigt att veta är dock att dessa personer inte behöver arbeta med evidensbaserade behandlingsmetoder och att de står helt utanför samhällets skyddstillsyn.

För att säkerställa den terapi man genomgår rekommenderas att söka legitimerade psykoterapeut.

”Du kan vara trygg med vår specialistkundskap.”

säger Marika Lazslo Lindström som äger och driver Samtalsrummet.
– Jag är legitimerad psykoterapeut KBT och högt kvalificerad för de samtalsterapeutiska behandlingsmetoder som Samtalsrummet erbjuder. Utöver mina utbildningar så har jag  10 års gedigen yrkeserfarenhet inom företagshälsovården på individ-, grupp-, & chefsnivå. Detta har gett mig många goda referenser och rekommendationer. Varmt välkommen till oss på Samtalsrummet.

Utbildningar:

Leg psykoterapeut KBT
Akademisk utbildning till Beteendevetare, Hälsoutvecklare
KBT – Kognitiv psykoterapi (steg-1)
ACT – Acceptance Commitment Therapy
KBT vid sviktande självkänsla
Diplomerad samalsterapeut i kognitivt förhållningssätt
Utbildad i Kris & Krishantering
Certifierad Användare av Stahre metoden, övervikt handlar om känslor.
MI – Motiverande samtal
Rehabiliteringskoordinator