Ibland kan man känna att man fastnat i dåliga mönster men tjat och tjafs om småsaker. Man kanske tappar glädjen och intresset för varandra och man saknar den närhet och passion som fanns där ifrån början. Kommunikationen blir allt sämre och till slut kanske man slutar tala med varandra. Om ni hamnar i liknade svårigheter kan man behöva ta hjälp utifrån är ni hjärtlig välkomna till oss på Samtalsrummet.

Vid relationsproblem arbetar Samtalsrummet efter en vetenskapligt utvärderade behandlingsform IBCT som står för Integrative Behaviour Couples Therapy.

Metoden är en kombination av traditionell KBT och acceptansarbete där målet är att skapa acceptans för olikheter och hitta nya förhållningssätt.

Så här går det till:

I parterapin börjar vi med att ta reda på parets problem- och konfliktområden. Detta görs genom en beteendeanalys som kartlägger hur problem uppstår och hur den hålls vid liv. Utifrån detta försöker vi se på problemet och tar reda på om det kan lösas  gemensamt eller accepteras. I terapin försöker vi hitta nya och bättre beteenden som leder relationen framåt. Det kan handla om att bli bättre på att kommunicera och att bli bättre på att lyssna utan att gå i försvar eller såra den andra. Metoden passar även till andra typer av interpersonella konflikter.

Vi börjar med:

Först träffar terapeuten er på ett gemensamt besök och därefter ett samtal med var och en för sig. Därefter görs gemensam analys av problemområdena men också vilka gemensamma styrkor som ni har. Behandlingen fortsätter sedan  med att ersätta negativa beteenden med positiva. Att bli bättre på att kommunicera öka förståelsen för varandras behov och känslor, att kunna ta och ge kritik, samt sträva efter att hitta tillbaka till det ni i början av relationen uppskattade hos varandra.

Parterapin börjar med en utforskande del av parets problem- och konfliktområden. Detta görs genom en beteendeanalys som kartlägger hur problemen uppstår och hur den hålls vid liv. Av detta skapas ett perspektiv på problemet om hur det gemensamt kan lösas eller accepteras. I terapin försöker vi också hitta nya bättre beteenden som leder relationen framåt. Det kan handla om att bli bättre på att kommunicera och att bli bättre på att lyssna utan att gå i försvar eller såra den andra. Metoden passar även till andra typer av interpersonella konflikter.

Hjärtligt välkomna.