Det kan finnas många orsaker till att vi mår psykiskt dåligt och det kan vara svårt att på egen hand ta sig ur sin situation. Vi kan ha mycket omkring oss, både i privatlivet och på jobbet, som gör att vi bara ”rusar på”. Kanske händer någonting som vänder upp och ner på hela tillvaron?
Vi alla kan drabbas av olika stressymtom, oro, ångest och depression i varierande grad, någon gång i livet. Då kan det vara betydelsefullt att ta hjälp utifrån för att hantera psykisk ohälsa. Kanske prata med någon du har förtroende för och få redskap att hantera situationen på bästa sätt. När vi minskar våra symtom och mår bättre kan självförtroende och självkänsla ge oss ett ökat välbefinnande.

I Samtalsrummet hjälper vi dig hitta din väg till ett bättre läge genom olika former av samtal. Vi lyssnar på din situation och föreslår den form av samtalsterapi vi bedömer hjälper dig bäst utifrån dina behov och önskemål.

Det kan vara:

 • KBT- terapisamtal
 • Stödsamtal och handledning
 • Krishantering
 • Coachning
 • MI motiverade samtal
 • Livsstilsförändring
 • Relationssamtal/Parterapi

KBT psykoterapisamtal
– må bättre genom att bryta gamla mönster och tänka i nya banor

Samtalsrummet är specialiserade inom KBT, kognitiv beteendeterapi. En evidensbaserad metod, väl grundad och vetenskapligt beprövad. Utifrån kunskap och lång erfarenhet av terapisamtal (kbt) vet vi hur behandlingen fungerar och för vem den lämpar sig bäst.

Så går det till:

Kbt är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att vi arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och därför leder till psykisk ohälsa.

Vi startar med 1-3 stycken bedömningssamtal för att ringa in ditt problem. Det görs genom en beteendeanalys som innebär att man kartlägger samspelet mellan klienten och dess omgivning.  Därefter kommer vi gemensamt fram till din målsättning med terapin. Genom samtalsterapi blir du medveten om dina mönster och får kunskap och verktyg att göra de förändringar du önskar. KBT innefattar både kognitiv terapi och beteendeterapi.

Vanliga orsaker kan vara:

 • Stress
 • Posttraumatisk stressyndrom PTSD
 • Generaliserad ångest/oro GAD
 • Panikångest
 • Depression
 • Fobi
 • Tvångstankar OCD
 • Sömnproblem
 • Låg självkänsla
 • Spelberoende

Känner du igen dig i någon av ovanstående symptom, läs mer om coachning och samtalsformer nedan,  eller hör av dig till oss direkt.

Stödsamtal

När ”ryck upp dig” inte räcker.

Stödsamtal i Samtalsrummet bidrar till att du får ökad medvetenhet om din potential och dina kvaliteter. Genom KBT identifierar vi inlärda beteendemönster och begränsade föreställningar om dig själv och livet. Det gör att du lär känna dig själv på ett djupare plan och får möjlighet att växa och utvecklas som människa.

Vanliga orsaker kan vara:

 • Står inför olika dilemma
 • Hjälp att hantera svåra situationer
 • Mobbning
 • Känner sig annorlunda
 • Du behöver någon som lyssnar

Krishantering

Med lite hjälp kan en kris leda till personlig utveckling.

Livet kan helt plötsligt ta en ny vändning och att hamna i olika kriser är en helt normal del av livet. Ibland kan våra reaktioner bli så starka och krävande att man behöver professionell hjälp med krishantering under en begränsad tid för att komma ur situationen och hitta nya strategier. I Samtalsrummet hjälper vi dig hitta din väg och komma stärkt ur krisen genom kbt, kognitiv terapi.

Vanliga orsaker kan vara:

 • Sjukdom
 • Ensamhet
 • Dödsfall
 • Olycka
 • Skilsmässa
 • Övergrepp
 • Våld

Coachning

Använd dina unika styrkor och skapa det liv du vill leva.

Coachningsamtal syftar till att din terapeut i Samtalsrummet är en coach och ett bollblank som kan leda processen framåt. Du kanske ställs inför olika dilemman eller svåra val som du ska besluta om. Här får du möjlighet att stanna upp, titta på dig själv och reflektera, vilket leder till ökad medvetenhet och självinsikt. Arbetet i Samtalsrummet grundar sig i KBT och syftet är att du ska bli friare i din roll och känna dig tryggare i dina val.

Vanliga orsaker kan vara:

 • Svåra val i livet
 • Stress
 • Konflikthantering
 • Nytt arbete
 • Ny chef/roll
 • Kommunikationsproblem

Livsstilssamtal / MI

Nå insikt, utmana dig själv och lev livet fullt ut!

Samtalsrummet erbjuder livsstilssamtal och motiverande samtal (MI) till dig som vill ha hjälp att göra en förändring i din livsstil. Det kan handla om att du behöver ändra ditt leverne på grund av dåliga hälsovärden och har svårt att komma ur dina gamla mönster. Genom KBT hjälper vi dig att ta reda på de bästa sätt att hitta det som fungerar för dig.

Vanliga orsaker kan vara:

 • Motion
 • Kost
 • Sluta röka
 • Alkoholproblem
 • Sänka blodtrycket och kolesterolvärdet
 • Spelberoende

Varmt välkommen att kontakta oss för att få hjälp med att skapa det liv du själv vill leva.